Reiki


Reikissä hoidettava saa parantavaa energiaa hoitajan
välityksellä. Reiki on kaikkialla virtaavaa universaalia elämänenergiaa, jolla voidaan turvallisesti hoitaa. Ikivanha energiahoitomuoto tasapainottaa, eheyttää sekä harmonisoi kehoa, mieltä ja henkeä. 

Reikihoidot auttavat herkistämään omaa kykyämme kuunnella sisäistä intuition ääntämme. Näin ymmärrys itsestämme
kasvaa ja pohjalla olevien syiden tiedostaminen selkenee. Ihminen vastaanottaa hoitavaa energiaa juuri sen verran
kuin hän hoitohetkellä tarvitsee. Reiki sopii kaikille erilaisissa elämäntilanteissa. 

Japaninkielinen käsite reiki muodostuu kahdesta
kirjainmerkistä ”REI” ja ”KI”. Rei-sana tarkoittaa mm. sielua, henkeä, viisautta, jumalallista olemusta, pyhää tai mysteeristä voimaa. Ki merkitsee elämänvoimaenergiaa tai kosmista, universaalia energiaa. Reiki on siis henkisen tietoisuuden ohjaamaa elämänvoimaenergiaa.

Reikihoito tehdään hoitopöydällä maaten vaatteet päällä.
Reikihoitaja välittää parantavaa elämänenergiaa käsiensä
kautta hoidettavan kehoon. Hoitajan omat energiat eivät
virtaa hoidettavaan, vaan reiki tulee universumista, jossa
sitä on rajattomasti. Hoitajan käsien kautta kulkeva energia
aktivoi hoidettavan kehon ja mielen luonnolliseen paranemisprosessiin.