Kompressiohoito

Jalkojen kompressiohoidosta voi olla apua sinulle, jos sinulla on jotain seuraavista:

Neste tai kuona-ainekertymät.

🛑 Pitkän seisomisen tai istumisen aiheuttama turvotus
🛑 Vähäisen tai yksipuolisen liikunnan aiheuttama turvotus
🛑 Hidastuneen aineenvaihdunnan ja nestekierron aiheuttama turvotus
🛑 Vamman tai leikkauksen jälkeinen turvotus

Pehmytkudoksien kireydet.

🛑 Lihaskireydet. Esim pohkeen, säären ja jalkaterän kireydet ja kivut
🛑 Jänteiden ja kalvorakenteiden kireys ja kipu. Esim. kantapään ja jalkapohjan kivut

Miten ja miksi kompressiohoito toimii?

Kompressiohoito, eli puristushoito perustuu ulkoisen paineen luomaan kompressioon, jonka avulla luodaan pehmytkudoksiin paineenvaihtelua. Paineenvaihtelu on kehon normaalia toimintaa, joka toteutuu esimerkiksi lihasten supistumisen seurauksena.

Mitä kompression luoma paineenvaihtelu mahdollistaa?

Kompressiolla ja sen tuomalla paineenvaihelulla saadaan aikaan samankaltaisia vaikutuksia kuin palauttavalla liikunnalla, kuten rauhallisella kävelyllä.

Kompression avulla luodaan paineenvaihtelua eri kudoksille.
👉 Iho
👉 Imusuonisto
👉 Kalvorakenteet
👉 Verisuonet
👉 Lihakset

Mitä tapahtuu, kun luodaan kompressiota yllä mainittuihin kudoksiin?

✔️ Paineen avulla pystytään siirtämään ylimääräinen neste kudoksista imusuonistoon
✔️ Luodaan painetta imusuonistolle, joka tehostaa nesteen poistumista
✔️ Ylimääräisen nesteen poistuminen pehmytkudoksesta vähentää pintakalvon poikittaista painetta
✔️ Kompressio tuottaa verisuoniin painetta, joka lisää laskimoverenkierron paluuta sydäntä kohti
✔️ Lihakseen kohdistuva kompressio lisää verenkiertoa, mikä tehostaa kuona-aineiden poistumista ja palautumista

Miten kompression luoma paineenvaihtelu helpottaa jalkoihin syntyneitä kipuja, turvotuksia, väsymystä ja kuinka se nopeuttaa palautumista?

Kompression luoman paineenvaihtelun avulla tehostetaan imu- ja verisuoniston toimintaa ja mahdollistetaan ylimääräisen nesteen sekä kuona-aineiden poistuminen elimistöstä.

Turvotus lisää painetta ympäröiviin ja ympärillä oleviin kudoksiin. Tästä johtuen lihaksiston verenkierto heikkenee ja kyky tuottaa voimaa vähenee. Heikentyneen verenkierron seurauksena lihaksiin kertyy enemmän kuona-aineita (maitohappoa), palautuminen hidastuu ja lihasten elastisuus vähenee.

Turpoavatko, kipeytyvätkö tai väsyvätkö jalkasi esimerkiksi työpäivän aikana tai urheilun jälkeen?

Kompressiohoito auttaa vähentämään alaraajoihin kertynyttä nestettä, helpottamaan kipuja sekä nopeuttamaan palautumista.